Gribskov

I hjertet af Nordsjælland ligger Gribskov, der er Danmarks fjerde største skov.
Skoven ligger på vestsiden af Esrum Sø

Ordet grib er en gammel dansk betegnelse, f.eks i gribsjord - der angiver et areal, der ikke ejes af nogen bestemt, altså en form for fællesskov.

Hovedvej 227 går gennem Gribskov. Vejen går gennem Nødebo og forbi Skovskolen.
Der er god parkering ved skovskolen og på modsatte side af vejen. Skov- og Naturstyrelsen udgiver en brochure for gåture langs Esrum Sø og ind i selve skoven.

Skovognatur.dk er en hjemmeside for oplevelser i danske skove. Klik på linket og du kan læse om Grbskov. 

Ved siste kommunesammenlægning blev Gilleleje og Helsinge kommuner sammenlagt, og kommunen fik navn efter den store sammenhængende skov.
Med to kongelige slotte i Nordsjælland (Frederiksborg og Fredensborg) var det naturligt for kongerne at ønskede en skov og markerne til jagt af dyr. Derfor blev Gribskov større i løbet af enevældens tid. Gribskov nævnes første gang i i 1231 i Kong Valdemars Jordebog. Her benævnes den Gripscogh, sandsynligvis fra ordet grib, som et ikke indhegnet areal areal som alle bønderne i området kunne bruge til græsning af deres dyr. Skoven tilhørte dengang Esrom Kloster, men den kunne anvendes af alle.
Ved Reformationen i 1536 overgik hele skoven til den danske konge. Kongerne fra Frederik 2. og Christian 4. havde interesse for jagt, derfor blev skoven anvendt til jagtformål. Der blev bygget stengærder omkring skoven, som skulle holde bøndernes dyr ude.
Christian V lod anlægge jagtveje gennem skoven som endte i en stjerne. Disse jagtveje blen anvendt af kongerne i de såkaldte parforcejagter.
Jagtvejene samledes ved Rødpælestjernen. Det fortælles at vores kendte filosof Søren Kirkegaard ofte kom i Gribskov. Her var fred og ro til at tænke sine tanker. Det var ved Ottevejskorset at Søren Kirkegaard kom. Man har dog valgt at opsætte mindestenen for Søren Kirkegaard ved Rødpælestjernen (hvor de 8 veje samledes).   
   
Store Gribsø ligger medit den dybe Gribskov. Søen får sit vand fra vandet i skoven, som løber sammen her. Store Gribsø har ingen afløb, derfor er vandstanden varierende i løbet af året.

Store Gribsø er en såkaldt dystrof eller brunvandet sø.

Esrom Sø ....

Fredensborg Slot....

Siden er under opdatering.