Asserbo

Asserbo er en sommerhusbebyggelse nord for Arresøen. Asserbo er næsten vokset sammen med Liseleje og bebyggelsen ligger 4 kilomter nord for Frederiksværk.
Asserbo havde tidligere flere butikker: købmæna, slagter, bank m.v., nu er der ikke ret meget tilbage.
Nu der ligger der kun Asserbo Kro og et minimarked.

Asserbo Slotsruin
Tæt ved kysten ligger resterne af Asserbo slotsruin, der blev grundlagt i slutningen af 1100-tallet. Det var biskop Absalon som igangsatte byggeriet.
Absalon inviterede franske munke til at bo på slottet.
Nogle århundreder senere - i begyndelsen af 1600-tallet - kom der sndflugt fra klitterne ind over Asserbo Slot. Man begyndte udgravning, men sandflugten fortsatte. Derfor blev stedet forladt i begyndelsen af 1700-tallet. Slottet blev udgravet og restaureret fra 1849 og de følgende år. I 1972 blev voldanlægget til et nationalt monument.
Der er skit fra hovedvejen op til Asserbo Ruin.

Veteranbiler ved Asserbo Slotsruin
Der sker altid noget på Nordkystens byer og sommerhusområder. Der er byfester og loppemarkeder, cirkus kommer på besøg.
Ofte sker der noget uforudsigeligt, f.eks. veteranbiler på parkeringspladsen ved Asserbo Slotsruin - lørdag 28. august 2010.
Cirka 20 flotte vogne, som alle skinnede i det klare vejr. Ejerne er selvfølgelig stolte af deres vogne.
Asserbo Slotsruim set over voldgraven


Asserbo Slotsruim


Asserbo Slotsruim set over voldgraven

Skilt ved Asserbo ruinen
Området Asserbo tilhørte oprindelig den mægtige Hvideslægt. I midten af 1100-tallet, overtog Esrum Kloster en del af godset, og denne delm kom ved mageskifte i biskop Absalons besiddelse. Absalon skænkede Asserbo slot til munke fra Karteusordenen, som søgte at grundlægge et kloster. De opgav dog forehavendet efter en kort årrække, da de ikke fandst stedet velegnet.
I 1502 overtog kronen (Danmarks konge) godset. Ved en udgravning i 1849 blotlagde Frederik 7. ruinerne af den middelalderlige borg.